Op zoek naar vacatures in het onderwijs?

Schrijft u zich dan nu bij ons in.

met uw LinkedIn profiel
met het uploaden van uw CV

Of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen of mailen

Altijd op de hoogte van onze nieuwste onderwijs vacatures? Meldt u dan aan voor onze e-mail service.

onderwijs vacatures

Nieuwste Onderwijs Vacatures
inHilvarenbeek
inMaarssen
inOisterwijk
inLelystad
inAmstelveen
inCulemborg
inCapelle aan den IJssel
Alle vacatures RSS

Beleidsmedewerker P&O (0,5)

Vervuld

Functie omschrijving

De beleidsmedewerker P&O ondersteunt de directeur-bestuurder en de schooldirecteuren met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid en organisatorische taken. Hij/zij heeft op onderdelen hierin een uitvoerende en bewakende rol. De beleidsmedewerker P&O heeft ook een belangrijke regie- en aansturende rol richting het administratiekantoor aan wie de salaris- en personeelsadministratie is uitbesteed. De beide beleidsmedewerkers P&O zullen als elkaars achtervang opereren, maar zijn primair verantwoordelijk voor aparte deelterreinen van P&O en werken nauw samen met de beleidsmedewerker financiën. Gezien de beperkte omvang van het bestuurskantoor en de continue ontwikkelingen in het onderwijs krijgt de beleidsmedewerker P&O de ruimte voor nieuwe initiatieven/projecten en voor het doen van verander/verbetervoorstellen op het terrein van personeel.

Taken van de beleidsmedewerker P&O zijn onder andere:
- het opstellen van integraal personeelsbeleidsplan in samenspraak met de directeur-bestuurder,
- het adviseren van de directeur-bestuurder en de directieleden met betrekking tot de vast te stellen personeelsformatie, kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en het coördineren van de mobiliteit van personeel, alsmede het (mede) opstellen van concept (meerjaren) formatieplannen,
- het adviseren over de arbeidsomstandigheden: welzijn, veiligheid, gezondheid,
- het vertalen van nieuwe personele wet- en regelgeving naar beleidsvoorstellen in lijn met de visie en missie van de organisatie,
- het informeren over relevante rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen,
- het aansturen van - en regie voeren op uitbestede werkzaamheden op het vlak van P&O,
- het in overleg met de directies opstellen van een nascholingsplan,
- het uitvoeren van operationele taken (denk aan individuele casuïstiek, arbeid-juridische vraagstukken, verzuimbeleid/dossiers, functioneringsvraagstukken, advies werving & selectie en de contacten met externen w.o. het participatie- en vervangingsfonds, UWV enz.).

Functie eisen Beleidsmedewerker P&O (0,5)

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een snelwerkende, doortastende en samenwerkingsgerichte beleidsadviseur P&O :
- die zelfstandig kan opereren maar tegelijkertijd actief aansluiting houdt met de directeur-bestuurder en collega's,
- die eenduidige adviezen geeft met gedegen onderbouwing,
- die benaderbaar is en gemakkelijk communiceert en daarmee gesprekspartner is voor de diverse functionarissen in de organisatie en partners buiten de organisatie,
- die vanuit gedrevenheid en betrokkenheid streeft naar hoge kwaliteit,
- die standvastig is maar niet star,
- die vanuit een stevige en brede basiskennis van P&O in het primair onderwijs opereert,
- die zowel strategisch als pragmatisch onderlegd is,
- die diverse processen/projecten ‘tegelijk’ kan uitvoeren/aansturen,
- die de koppeling kwaliteit personeel en kwaliteit onderwijs maakt in personeelsbeleid,
- die denkt in kansen en wijst op risico’s,
- die zeer bedreven is in het snel en accuraat opstellen van formatieplannen,
- die een relevante scholingsachtergrond heeft op minimaal HBO-niveau,
- die succesvolle werkervaring heeft in een vergelijkbare functie binnen het primair onderwijs,
- die beschikt over ruime vakkennis van CAO-PO, pensioenfonds ABP, reglement participatie- en vervangingsfonds e.d. en over gedegen ervaring in de toepassing hiervan,
- die beschikt over competenties als: initiatiefrijk, sociaal vaardig, analytisch, cijfermatig, communicatief in woord en geschrift, onderhandelingsvaardig, organisatiesensitief,
- die kennis van en ervaring met het administratiesysteem AFAS heeft.

Profiel organisatie

Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON) bestaande uit vier basisscholen verzorgt met ruim 75 personeelsleden Montessori-onderwijs aan circa 900 leerlingen in de regio Zuidoost Nederland. De scholen van MOZON hebben de collectieve ambitie om ruimte te creëren voor kinderen in een opvoedingsklimaat volgens de principes van Maria Montessori. Zij zijn hierin richtinggevend met vier kleurrijke regionale Montessoricentra® in Helmond, Venlo, Venray en Weert, waarin we – met partner Korein Kinderplein - gedreven werken en waar kinderen van 0 tot 13 jaar centraal staan. MOZON is onderscheidend door kwaliteit, durf en zelfstandigheid. Optimisme, respect voor anderen, humor en plezier zijn hierbij belangrijke kernwaarden. De missie luidt dan ook: ‘MOZON helpt gedreven richting geven aan de toekomst van kinderen’.

Het bestuurskantoor van MOZON bestaat uit een directeur-bestuurder, beleidsmedewerker financiën en beleidsmedewerker P&O. Het is een goed op elkaar ingesteld team dat met daadkracht en visie werkt aan de ambities van MOZON. Thema's voor de komende periode zijn: uitbreiding van de talenten en het inzetten van talentvolle medewerkers, verzameld in de MOZON-academie, Montessori-onderwijs in de 21ste eeuw, verdere professionalisering en regionale Montessorinascholing, opbrengstgericht werken en passend onderwijs, verdere samenwerking met medewerkers van Korein in de vier Montessoricentra®. De huidige beleidsmedewerker P&O gaat deels haar loopbaan buiten MOZON voortzetten en daardoor is het bestuur op zoek naar een duo-partner om samen - met gescheiden takenpakket - vorm en uitvoering te geven aan het P&O-beleid.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een parttime functie (wtf 0,5 ofwel 18 uur per week), verdeling van uren in overleg. De standplaats is Weert, maar voor overleg ga je ook bij de scholen op bezoek. De functie is ingeschaald als 'beleidsmedewerker P&O', schaal 10 van de CAO-PO. Overige arbeidsvoorwaarden (waaronder verlof tijdens schoolvakanties waardoor buiten de vakanties per week een beperkt aantal uur meer gewerkt dient te worden) conform CAO-PO. Benoeming geschiedt aanvankelijk voor de duur van een jaar, waarna bij gebleken geschiktheid overgegaan kan worden tot verlenging/een vast dienstverband. Aanvang van het dienstverband is zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vanaf november aanstaande.

Uitgebreide informatie

Regio

Limburg

Contactpersoon

Lutein Schotel
Contact gegevens
OSG Intermatch
Schepen Bierwischstraat 5
6831 HZ Arnhem
Postbus 318
6800 AH Arnhem
T (026) 3238811
F (026) 3232232
E  arnhem@osg.nl
W http://www.osg.nl