Op zoek naar vacatures in het onderwijs?

Schrijft u zich dan nu bij ons in.

met uw LinkedIn profiel
met het uploaden van uw CV

Of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen of mailen

Altijd op de hoogte van onze nieuwste onderwijs vacatures? Meldt u dan aan voor onze e-mail service.

onderwijs vacatures

Nieuwste Onderwijs Vacatures
inMaarssen
inOisterwijk
inLelystad
inAmstelveen
inCulemborg
inCapelle aan den IJssel
Alle vacatures RSS

Bestuurder

Vervuld

Profiel organisatie

Stichting de Oude Vrijheid is een stichting voor katholiek onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek. De stichting telt zes scholen en staan voor goed en passend onderwijs voor iedere leerling om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen binnen een positief pedagogisch klimaat. De scholen geven op eigen wijze vorm aan het onderwijskundige proces, maar delen de Hilvarenbeekse visie op Samenwijs. De kern van deze visie is dat het kind daadwerkelijk centraal staat in de manier waarop de begeleiding vorm wordt gegeven. In de afgelopen jaren hebben de scholen stevig gestuurd op de kwaliteit en zijn tevreden over de resultaten. De stichting is financieel gezond, kent een goede bedrijfsvoering en opereert als eenheid. De directies van de scholen vinden elkaar, wisselen expertises uit en ervaren vanuit het bestuur ruimte en vertrouwen om vorm te geven aan het integraal leiderschap. De stichting gaat een nieuwe fase in en pakt de kansen in het bieden van een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Zodoende wordt druk gewerkt aan de Federatie Samenwijs. In deze federatie komen 3 besturen samen: Opmaat inzake bs de Driehoek, De Oude Vrijheid en de kinderopvang KLIK (voorheen Mikz). Het doel is het realiseren van 7 integrale kindcentra in de gemeente Hilvarenbeek. Stichting de Oude Vrijheid isop zoek naar een nieuwe bestuurder: een daadkrachtige verbinder & een inspirerend leider.

Functie omschrijving

De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting, zowel voor het financieel beleid&beheer als voor personele aangelegenheden en de bewaking van de onderwijskwaliteit. De bestuurder geeft leiding aan de directies van de scholen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Gezien de ambities en ontwikkelingen waar stichting en samenwerkingspartners voor staan, zijn voor de bestuurder de volgende speerpunten geformuleerd:
1. Het faciliteren/ondersteunen van de directeuren in het integraal schoolleiderschap onder andere door efficiënte bedrijfsvoering gestuurd op solidariteit, door gezamenlijke beleidsontwikkeling op het gebied van personeel en financiën in relatie tot onderwijskwaliteit, door krachten te vinden en te bundelen, door een inspirerend gesprekspartner te zijn, door in te spelen op de behoeftes van de scholen t.b.v. geïnitieerde onderwijsontwikkelingen en door in te zetten op continue investering in personele ontwikkeling.
2. Samen met de bestuurders van Opmaat en KLIK, de oprichting van de federatie vorm en inhoud geven en daartoe alle mogelijke varianten onderzoeken. Waarbij intern de professionals van de organisaties tijdig en inhoudelijk worden betrokken en waarbij extern partijen als de gemeente partner zijn en blijven. In dit proces gaat het om het verbinden op basis van de gedeelde visie vanuit de kwaliteit en de kracht van de samenwerking binnen /tussen de organisaties.
Voor de overige taken en verantwoordelijkheden verwijzen wij naar de bijlage.

Functie-eisen

Uit het voorgaande is af te leiden dat Stichting de Oude Vrijheid op zoek is naar een bestuurder die vanuit visie daadkrachtig verbindingen kan leggen en op inspirerende wijze leidinggeeft. Enerzijds iemand die in staat is om directies zo aan te sturen, te inspireren en te ondersteunen dat zij optimaal invulling kunnen geven aan het integraal leiderschap, iemand met visie op personeelsontwikkeling en iemand die weet welke rol een school(directeur) in een dorpsgemeenschap heeft. Anderzijds iemand die ervaring heeft om organisaties op verschillende niveaus te laten samenwerken, die organisaties vanuit het gemeenschappelijke tot nieuwe ideeën/initiatieven laat komen, iemand die de culturen kan laten samensmelten met behoud van eigen identiteit, iemand die krachten en kwaliteiten kan samenbrengen, iemand die duidelijk is en duidelijkheid schept met oog voor belangen en gevoeligheden, iemand die intern en extern de gemeenschappelijke visie en doelen enthousiasmerend en helder uiteen kan zetten.
Voor de overige functie-eisen verwijzen wij naar de bijlage.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd, te weten twee jaar, met ingang van het nieuwe schooljaar in schaal DE voor een werktijdfactor van 0,8-1.0.
Voor het verstrijken van die twee jaar besluiten de partijen binnen de federatie of de bestuurder ook de beoogd bestuurder kan zijn van de federatie en in een open sollicitatieronde kan solliciteren op de functie van bestuurder van de federatie. Als de federatie nog geen vorm gekregen heeft, zal De Oude Vrijheid autonoom besluiten of de bestuurder in vast dienstverband aangenomen kan worden.

Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel nodigen wij uit te solliciteren. Uw reactie, vergezeld van een CV, dient vóór woensdag 25 maart a.s. in het bezit te zijn van de Benoemings Advies Commissie. U kunt uw sollicitatie richten aan Stichting de Oude Vrijheid t.a.v. de Benoemings Advies Commissie en mailen naar l.schotel@osgmetrium.nl. De eerste selectieronde staat gepland op dinsdag 31 maart (’s middags/’s avonds) en de tweede ronde op dinsdag 7 april (’s middags). Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Meer informatie over Stichting de Oude Vrijheid is te vinden op www.deoudevrijheid.nl. Ook kunt u contact opnemen met Lutein Schotel, werving & selectie adviseur OSGMetrium HR&Flex, 06-26850775

Uitgebreide informatie

Regio

Noord Brabant

Contactpersoon

Lutein Schotel
Contact gegevens
OSG Intermatch
Schepen Bierwischstraat 5
6831 HZ Arnhem
Postbus 318
6800 AH Arnhem
T (026) 3238811
F (026) 3232232
E  arnhem@osg.nl
W http://www.osg.nl