Op zoek naar vacatures in het onderwijs?

Schrijft u zich dan nu bij ons in.

met uw LinkedIn profiel
met het uploaden van uw CV

Of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen of mailen

Altijd op de hoogte van onze nieuwste onderwijs vacatures? Meldt u dan aan voor onze e-mail service.

onderwijs vacatures

Nieuwste Onderwijs Vacatures
inHilvarenbeek
inMaarssen
inOisterwijk
inLelystad
inAmstelveen
inCulemborg
inCapelle aan den IJssel
Alle vacatures RSS

Directeur De Leeuwarder Schoolvereniging

Vervuld

Functie omschrijving Directeur De Leeuwarder Schoolvereniging

Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor de school. U verbindt zich met de missie en visie van de school en werkt deze verder uit met het te actualiseren schoolplan.
U bent inspirerend, innovatief, moedigt nieuwe ideeën en ontwikkelingen binnen de school aan en betrekt hierbij alle geledingen. Geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap. Bevordert teamgeest en samenwerkingsbereidheid. U draagt dus zorg voor een plezierig werkklimaat, dat in het teken staat van continue verbeteren. U houdt uw eigen professionaliteit en die van het team goed op peil. U (her)kent de kwaliteiten van de teamleden, weet het team uit te dagen in hun competentie, ontwikkeling en groei en stimuleert de dialoog. U schept duidelijke kaders, zorgt voor de randvoorwaarden en creëert een aanspreekcultuur. U bent samenwerkingsgericht, verbindend en inspirerend binnen en buiten de school. U heeft een breed takenpakket en krijgt te maken met vele uiteenlopende partijen en instanties waarbij u netwerkrelaties opbouwt en onderhoudt en daarbij effectief opereert door oog te houden voor verschillende belangen en de positie van de school.

Functie eisen Directeur De Leeuwarder Schoolvereniging

U heeft aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie binnen het onderwijs
U beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau
U bent geregistreerd schoolleider (of bereid daartoe)
U heeft als leidinggevende succesvol ervaring met het stellen van prioriteiten en het verduidelijken van de koers
U bent gewoon te reflecteren op processen en eigen handelen
U bent een ondernemer, u weet kansen te benutten en u kunt de school wervend neerzetten
U bent positief kritisch, ruimdenkend en tevens realistisch. Weet mensen te waarderen, door ze in hun kracht te zetten
U bent transparant, doortastend en integer en vormt samen met het team het gezicht van de school

Zie bijlage voor uitgebreid functieprofiel van Directeur DB en kerncompetenties onderwijskundig leiderschap van de Nederlandse Schoolleiders Academie.

Profiel organisatie

De Leeuwarder Schoolvereniging, algemeen bijzonder onderwijs, verzorgt met circa 30 medewerkers het onderwijs aan ruim 300 leerlingen komend uit Leeuwarden en omstreken. De LSV staat voor kwalitatief goed basisonderwijs. Onderwijs waarbij elk kind zich maximaal ontplooit op cognitief, emotioneel, sociaal, sportief en creatief vlak en waar elk kind zich prettig en veilig voelt.

De LSV heeft een gemotiveerd en competent docententeam en maakt gebruik van moderne onderwijsmethoden en didactische werkvormen. Binnen het klassikale onderwijssysteem (gemiddeld 13 groepen en maximaal 28 leerlingen per groep) is het onderwijs van de LSV erop gericht de instructiebehoefte en leerstof af te stemmen op het niveau van het individuele kind. Dit om te voorkomen dat kinderen “overvraagd” of “ondervraagd” worden. Gebruikmakend van gevarieerde didactische werkvormen, moderne en aantrekkelijke lesmethoden en leermiddelen. De ouders kiezen bewust voor de school vanwege de kleinschaligheid, de rust, de structuur, de positieve blik op leerlingen en de ruime aandacht voor het individuele kind. Als éénpitter is de LSV gewend ‘er alleen voor te staan’ met als voordeel dat de LSV ondernemend kan zijn, minder concessies hoeft te doen en snel kan schakelen.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de aanschaf en de implementatie van nieuwe methodes (schoolbreed). Ondanks dat de kwaliteit van de school goed is (de onderwijsinspectie kent al jaren het basistoezicht toe), is de ambitie van het team hoog. Die ambitie zet het team graag in om te investeren in de verdere ontwikkeling van de school en te werken aan innovatieve en vernieuwende onderwijsconcepten. Op de agenda van de LSV staan:
- Verdere differentiatie van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden van ICT daarin;
- Passend onderwijs: wat kunnen we en willen we;
- Bezinningen (her)overweging inzet middelen om met minder meer te bereiken;
- Nader onderzoeken mogelijkheden en opzet Integraal Kind Centrum;
- Het stabiel houden van de leerlingenpopulatie.
Team en bestuur zijn op zoek naar een directeur die het maximale uit de medewerkers haalt, zodat zij de bij de kinderen aanwezige talenten optimaal kunnen ontwikkelen en benutten. Dus een onderwijskundig ondernemer & coachend leider.

Arbeidsvoorwaarden

- Een gemotiveerd, ambitieus en professioneel team
- Een kwalitatief sterk en behulpzaam bestuur, dat open staat voor sparring
- Een gemoderniseerd schoolgebouw in een prachtige ruimtelijke omgeving
- Een organisatie met de randvoorwaarden om optimaal te richten op het primaire proces, zoals beschreven onder hoofdtaken
- Een aanstelling per 1 augustus 2014
- Een werktijdsfactor van 1,0 (en na 1 jaar is 0,8 bespreekbaar)
- Salarisschaal DB conform CAO
Kandidaten die zich herkennen in het profiel nodigen wij uit te solliciteren. Uw motivatie, vergezeld van een CV, kunt u tot en met donderdag 15 mei richten aan de leden van de benoemingsadviescommissie en per mail sturen naar l.schotel@osgmetrium.nl. In de bijlage meer informatie over de procedure.

Uitgebreide informatie

Regio

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland

Contactpersoon

Lutein Schotel
Contact gegevens
OSG Intermatch
Schepen Bierwischstraat 5
6831 HZ Arnhem
Postbus 318
6800 AH Arnhem
T (026) 3238811
F (026) 3232232
E  arnhem@osg.nl
W http://www.osg.nl