Op zoek naar vacatures in het onderwijs?

Schrijft u zich dan nu bij ons in.

met uw LinkedIn profiel
met het uploaden van uw CV

Of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen of mailen

Altijd op de hoogte van onze nieuwste onderwijs vacatures? Meldt u dan aan voor onze e-mail service.

onderwijs vacatures

Nieuwste Onderwijs Vacatures
inHilvarenbeek
inMaarssen
inOisterwijk
inLelystad
inAmstelveen
inCapelle aan den IJssel
Alle vacatures RSS

Directeur SWV BePO

Vervuld

Functie omschrijving Directeur SWV BePO

De directeur geeft op grond van een breed mandaat leiding aan de BePO organisatie. Missie, visie en strategische uitgangspunten van het samenwerkingsverband vormen de ankerpunten. Verbinden van mensen en het bevorderen van samenwerking zijn succesbepalende kwaliteiten. De directeur werkt in opdracht van het BePO bestuur en legt hieraan verantwoording af. Binnen de coöperatie functioneert de Algemene Vergadering (15 schoolbesturen) als intern toezichthouder.

- het met gevoel voor de kernwaarden van het samenwerkingsverband leiding geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van het beleidsprogramma;
- het leiding geven aan het team dat scholen en ouders ondersteunt bij de uitvoering van passend onderwijs;
- het leiding geven aan het proces gericht op de toewijzing van het passend arrangement aan de leerling;
- het zorg dragen voor de goede informatievoorziening aan o.a. ouders, teams, schoolbesturen en samenwerkingspartners;
- het (verder) afstemmen van het beleid en de beleidsontwikkeling met de ondersteuningsplanraad en de ketenpartners vanuit onderwijs, jeugdzorg, gemeenten;
- het monitoren van de resultaten van het gevoerde beleid en daarmee in samenhang het uitvoeren van gedegen risicomanagement.

Functie eisen Directeur SWV BePO

Belangrijke competenties zijn:
- verbindend en strategisch met gevoel voor de juiste verhoudingen;
- onderwijsinhoudelijk sterk op alle aspecten van passend onderwijs;
- daadkracht in combinatie met gevoel voor mensen;
- oplossingsgericht en (financieel) bedrijfsmatig;
- universitair denk- en werkniveau.

Profiel organisatie

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (primair en speciaal onderwijs) heeft flinke stappen gezet op weg naar de wettelijke invoering van passend onderwijs op 1 augustus a.s.

Arbeidsvoorwaarden

Uw reactie zien wij – uiterlijk 11 april 2014 – met belangstelling tegemoet. Uw motivatie, geschiktheid en cv kunt u mailen naar info@swvbepo.nl of sturen naar swv BePO, Postbus 388 4100 AJ Culemborg onder vermelding van ‘sollicitatie directeur’. De gesprekken met kandidaten staan gepland op 15 mei (ochtend) en eventueel 21 mei (ochtend).

Voor meer informatie over de vacature & de arbeidsvoorwaarden verwijzen bij naar het bijgevoegde document bij Uitgebreide informatie.

Uitgebreide informatie

Regio

Utrecht, Zuid Holland, Gelderland, Noord Brabant

Contactpersoon

Lutein Schotel
Contact gegevens
OSG Intermatch
Schepen Bierwischstraat 5
6831 HZ Arnhem
Postbus 318
6800 AH Arnhem
T (026) 3238811
F (026) 3232232
E  arnhem@osg.nl
W http://www.osg.nl