Op zoek naar vacatures in het onderwijs?

Schrijft u zich dan nu bij ons in.

met uw LinkedIn profiel
met het uploaden van uw CV

Of laat uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen of mailen

Altijd op de hoogte van onze nieuwste onderwijs vacatures? Meldt u dan aan voor onze e-mail service.

onderwijs vacatures

Nieuwste Onderwijs Vacatures
inHilvarenbeek
inMaarssen
inOisterwijk
inLelystad
inAmstelveen
inCulemborg
inCapelle aan den IJssel
Alle vacatures RSS

Leden Raad van Toezicht

Meerdere functies beschikbaar

Organisatie omschrijving

Stichting Pallas verenigt veertien vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland Centraal in het onderwijs staan de pedagogische en didactische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. De scholen hebben een goede beoordeling. Daarnaast breidt de stichting in januari 2015 uit met twee scholen; één in Tilburg en één in Eindhoven. Dan verzorgt de Stichting Pallas met ongeveer 280 medewerkers onderwijs voor 2800 leerlingen.

Stichting Pallas heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Na een periode van zwaar weer is de organisatie in balans gebracht en is nu op kracht. Een professionele organisatie die op alle terreinen goed presteert. Nu de organisatie stevig staat, kan alle energie naar de onderwijskundige doelstellingen en de verdere professionalisering van medewerkers. De totstandkoming van het strategisch beleidsplan 2015-2018 bevindt zich in de afrondende fase.
Met visie en daadkracht is intensief samengewerkt door bestuurder, scholen en staf, maar ook zeker met de toezichthouders. De Raad van Toezicht heeft zich de afgelopen jaren omgevormd van bestuur naar toezichthouder. De Raad wil vanwege de toevoeging van twee scholen naar zes leden uitbreiden. Gezien de gewenste uitbreiding en het vertrek van één van de leden zoekt Stichting Pallas: twee leden voor de Raad van Toezicht.

Functie beschrijving

Bij de Raad van Toezicht leeft momenteel de vraag “Hoe geven we de rol van toezichthouder goed vorm nu alles zo goed loopt? Hoe houden we ons scherp? Hoe blijven we kritisch? Hoe kunnen we de bestuurder helpen aan een tegengeluid?”. De Raad zoekt dan ook leden die in een harmonieuze setting ‘functioneel’ tegendraads willen en kunnen zijn vanuit passie voor het onderwijs en het samen verder bouwen aan de organisatie. De Raad vindt het van belang dat van de te werven leden de één een netwerk heeft in (Noord-)Limburg en de ander in (Zuid-)Brabant. Zodoende zijn de regio’s gelijk vertegenwoordigd in de Raad.

Profiel organisatie

In de Raad van Toezicht dient voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk terrein. Hierbij is het specifiek wenselijk als er kennis, deskundigheid en ervaring op het gebied van financiële en personele zaken, onderwijs(kwaliteit) en identiteit aanwezig is binnen de Raad. Op deze wijze vullen de leden van de Raad van Toezicht elkaar met hun specifieke deskundigheden dusdanig aan dat daardoor de rol van toezichthouder adequaat kan worden uitgevoerd en verder uitgewerkt. Op de genoemde aandachtgebieden is de benodigde deskundigheid in voldoende mate aanwezig.

Bestuurskwaliteiten leden Raad van Toezicht
:
Heeft concrete ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht
Is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren
Is in staat het College van Bestuur te adviseren bij en te bevragen over het uitoefenen van zijn taken
Heeft oog voor het onderscheid tussen de specifieke taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht
Is in staat de leidende principes binnen de Stichting te bewaken en het CvB te bevragen op de realisatie daarvan
Is in staat afstand en onafhankelijkheid te bewaren ten opzichte van de organisatie, overzicht op grote lijnen te houden en dit te vertalen naar beleidseffecten
Is op hoofdlijnen bekend met de ontwikkelingen in het (vrijeschool) onderwijs
Is bekend met bestuurlijke netwerken en heeft daar ook toegang toe
Is in staat het beleid van het CvB te toetsen aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
Is in staat in teamverband samen te werken binnen de Raad van Toezicht.

Persoonlijke kenmerken lid Raad van Toezicht:
Onderschrijft de doelstellingen van de Stichting en werkt mee aan de realisatie ervan
Respecteert het antroposofisch mensbeeld
Is bekend met de sociale, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
Heeft affiniteit met de sector onderwijs en met de Vrije School in het bijzonder
Heeft voldoende tijd beschikbaar om de toezichthoudende functie van de Raad van Toezicht te kunnen waarborgen.
Gezien de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar vrouwen die nog volop in het maatschappelijk veld werkzaam zijn.

Procedure

Kandidaten die zich herkennen in het profiel nodigen wij uit te solliciteren. Meer inlichtingen over de procedure, de stichting en haar scholen zijn te vinden in de bijlage en op de website www.stichtingpallas.nl. De reactietermijn is verlengd naar 10 december 2014.

Uitgebreide informatie

Regio

Noord Brabant, Limburg

Contactpersoon

Lutein Schotel
Contact gegevens
OSG Intermatch
Schepen Bierwischstraat 5
6831 HZ Arnhem
Postbus 318
6800 AH Arnhem
T (026) 3238811
F (026) 3232232
E  arnhem@osg.nl
W http://www.osg.nl